Home > Kennisbank​​​​

Welke soorten groei-regulatoren zijn er?

Groeiregulatoren zijn middelen die de groei van planten kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van wortels, stengels en bladeren en vrucht- en zaadontwikkeling. Ze bevatten van nature voorkomende of chemisch gesynthetiseerde actieve stoffen die een regulerende functie hebben tijdens de ontwikkelingen van een plant. Juist gebruik van groeiregulatoren zorgt voor een beter eindproduct en daarmee voor een hogere marktwaarde van dit eindproduct. Er zijn vier verschillende soorten groeiregulatoren die ieder een andere uitwerking hebben op een gewas: bloeibevordering, groeiregulatie, beworteling en afrijping. In dit artikel geven onze specialisten je meer uitleg over de verschillende soorten groeiregulatoren.
Groeiregulatoren
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 22 juni 2023 | 4 min. lezen

Bloeibevordering

In planten zijn de zogenaamde planthormonen 'gibberellinen' betrokken bij verschillende biologische processen, zoals de celstrekking (stengelgroei), bloei (positief of negatief), vruchtzetting, spruiting en zaadkieming. Bij een tekort of afwezigheid van gibberellinen treedt bij sommige plantensoorten dwerggroei op. In veel teelten worden daarom synthetische gibberellinen gebruikt om de celstrekking te verhogen of de bloei te vervroegen. Dit zijn groeiregulatoren voor bloeibevordering. Lage concentraties hebben soms al een groot effect. Andersom kunnen hoge concentraties echter juist een remmende werking hebben.
Hoe werkt groeiregulator Confiure?

Groeiregulatie door groei te remmen of stimuleren

Om planten een compactere of juist minder compacte vorm te geven, wordt veelal gebruik gemaakt van groeiregulatoren die zorgen voor groeiremming of groeistimulatie. De celstrekking van bloemen en planten wordt geremd of gestimuleerd, zodat zij minder of juist meer lengtegroei vertonen. Een remmiddel wordt gebruikt om de groei in de lengte te remmen, waardoor wordt voldaan aan de eisen en wensen van de klant. Hierdoor is de groei van de plant en bloemstelen naar eigen inzicht te beïnvloeden. Ook ontstaat er een gelijkmatigere bloei en wordt vertakking gestimuleerd.

Beworteling

Veel teeltproblemen ontstaan doordat de gebruikte stekken niet genoeg wortels vormen en daardoor van minder goede kwaliteit zijn. Door een groeiregulator te gebruiken die beworteling stimuleert, vormen stekken sneller en gelijkmatiger betere wortels. De bewortelingshormonen stimuleren de water- en voedingsopname, aanmaak van energie en de weerbaarheid tegen ziektes.

Afrijping

Wanneer een product tijdens de teelt achterblijft in rijping, kan je een groeiregulator voor afrijping inzetten. Dit zijn stress- of verouderingshormonen waarmee je het product in korte(re) tijd klaarmaakt om te oogsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afrijpen van groene tomaten.

Proefbehandeling

Om de werkzaamheid en verdraagzaamheid van een gewas te testen, raden wij aan om altijd eerst een proefbehandeling uit te voeren voordat je een groeiregulator toepast binnen heel het gewas. Laat je van tevoren ook altijd goed adviseren door een gewasbeschermingsspecialist.
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Welke soorten groeiregulatoren zijn er?

Groeiregulatoren zijn middelen die de groei van planten kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de ontwikkeling van wortels, stengels en bladeren en vrucht- en zaadontwikkeling. Ze bevatten van nature voorkomende of chemisch gesynthetiseerde actieve stoffen die een regulerende functie hebben tijdens de ontwikkelingen van een plant. Juist gebruik van groeiregulatoren zorgt voor een beter eindproduct en daarmee voor een hogere marktwaarde van dit eindproduct. Er zijn vier verschillende soorten groeiregulatoren die ieder een andere uitwerking hebben op een gewas: bloeibevordering, groeiregulatie, beworteling en afrijping. In dit artikel geven onze specialisten je meer uitleg over de verschillende soorten groeiregulatoren.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Leonie van Rooijen
Leonie van Rooijen
Productspecialist Gewasbescherming | 22 juni 2023 | 4 min. lezen
Deel dit artikel

Groeiregulatoren
Onderwerpen in dit artikel

Bloeibevordering

In planten zijn de zogenaamde planthormonen 'gibberellinen' betrokken bij verschillende biologische processen, zoals de celstrekking (stengelgroei), bloei (positief of negatief), vruchtzetting, spruiting en zaadkieming. Bij een tekort of afwezigheid van gibberellinen treedt bij sommige plantensoorten dwerggroei op. In veel teelten worden daarom synthetische gibberellinen gebruikt om de celstrekking te verhogen of de bloei te vervroegen. Dit zijn groeiregulatoren voor bloeibevordering. Lage concentraties hebben soms al een groot effect. Andersom kunnen hoge concentraties echter juist een remmende werking hebben.
Hoe werkt groeiregulator Confiure?

Groeiregulatie door groei te remmen of stimuleren

Om planten een compactere of juist minder compacte vorm te geven, wordt veelal gebruik gemaakt van groeiregulatoren die zorgen voor groeiremming of groeistimulatie. De celstrekking van bloemen en planten wordt geremd of gestimuleerd, zodat zij minder of juist meer lengtegroei vertonen. Een remmiddel wordt gebruikt om de groei in de lengte te remmen, waardoor wordt voldaan aan de eisen en wensen van de klant. Hierdoor is de groei van de plant en bloemstelen naar eigen inzicht te beïnvloeden. Ook ontstaat er een gelijkmatigere bloei en wordt vertakking gestimuleerd.

Beworteling

Veel teeltproblemen ontstaan doordat de gebruikte stekken niet genoeg wortels vormen en daardoor van minder goede kwaliteit zijn. Door een groeiregulator te gebruiken die beworteling stimuleert, vormen stekken sneller en gelijkmatiger betere wortels. De bewortelingshormonen stimuleren de water- en voedingsopname, aanmaak van energie en de weerbaarheid tegen ziektes.

Afrijping

Wanneer een product tijdens de teelt achterblijft in rijping, kan je een groeiregulator voor afrijping inzetten. Dit zijn stress- of verouderingshormonen waarmee je het product in korte(re) tijd klaarmaakt om te oogsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afrijpen van groene tomaten.

Proefbehandeling

Om de werkzaamheid en verdraagzaamheid van een gewas te testen, raden wij aan om altijd eerst een proefbehandeling uit te voeren voordat je een groeiregulator toepast binnen heel het gewas. Laat je van tevoren ook altijd goed adviseren door een gewasbeschermingsspecialist.
Veel gebruikte groeiregulatoren
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Leonie van Rooijen neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Leonie van Rooijen
Ook interessant voor jou
Toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
Het Ctgb beoordeelt de risico's van een gewasbeschermingsmiddel voor mens, dier en milieu en stelt vervolgens vast of het middel voldoet aan de wettelijke eisen. Indien dit het geval is, wordt het gewasbeschermingsmiddel toegelaten.
Formulering van gewasbeschermingsmiddelen
Een gewasbeschermingsmiddel bestaat nooit alleen uit de werkzame stof; hier worden ook andere stoffen  aan toegevoegd zodat het gewasbeschermingsmiddel veilig en efficiënt toegepast kan worden. Dit noem je een formulering.


Tips voor veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen
Om veilig te kunnen werken met gewasbeschermingsmiddelen, moet je goed weten waar je mee bezig bent en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's. Daarom zetten wij een aantal do's en dont's voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een rij.