​​​​Home > Kennisbank​​​​

Tips voor het gebruik, onderhoud en storingen van een Enbar LVM

De Enbar LVM (Laag Volume Mist) is een ruimtebehandelingsapparaat voor het vernevelen van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van iedereen is het van belang te weten hoe je de Enbar LVM gebruikt, onderhoudt en hoe je storingen oplost.
Enbar LVM
Frank Schoenmakers
Productspecialist Mechanisatie | 18 oktober 2021 | 5 min. lezen

Hoe gebruik je een Enbar LVM?

In gebruik nemen
 1. Plaats de Enbar LVM op een vlakke en stabiele ondergrond.
 2. Zet de Enbar in de lengterichting van het hoofdpad, zodat de luchtstroom over het hoofdpad gaat en niet tegen het gewas aan komt. 
 3. Blokkeer de wielen met de blokkeerinrichting. 
 4. Zorgt dat het gewas droog is.
 5. Controleer of de aftapkraan onder de tank van de compressor gesloten is en draai deze eventueel dicht. 
 6. Sluit de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 7. Sluit de Enbar LVM aan op een wandcontactdoos met randaarde die is afgezekerd op 16 A, in combinatie met een aardlekbeveiliging van 30 mA. 
 8. Open de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 9. Wacht tot de manometer op de buffertank 8 bar aanwijst. 
 10. Draai aan de knop van de drukregelaar tot de manometer op de drukregelaar op 6 bar staat. 
 11. Laat de Enbar LVM daarna voorventileren.
Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM in gebruik neemt. 

Voorventileren

Het voorventileren met behulp van de ventilator van de Enbar LVM gebeurt automatisch als de Enbar gestart wordt. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten, deze tijd is instelbaar met de draaischakelaar.
 1. Sluit de luchtramen en deuren naar buiten. 
 2. Zet eventuele hulpventilator(en) in de te behandelen teeltruimte aan. 
 3. Laat de hulpventilator(en) minimaal een half uur voor het nevelen draaien.
 4. Laat de hulpventilator(en) tijdens en tot 15 minuten na het nevelen draaien.  

Vullen en starten van de Enbar LVM

 1. Trek de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
 2. Test dan de nozzle met schoon water.
 3. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig onder de Enbar vandaan.
 4. Maak de spuitvloeistof klaar en vul het vloeistofreservoir met behulp van een zeef.
 5. Plaats het vloeistofreservoir terug en draai het goed aan.
 6. Vul het naspoelreservoir met behulp van een trechter met water. 
 7. Check of de noodknop ontgrendeld is. 
 8. Stel met de draaiknop de gewenste voorventilatietijd in. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten. 
 9. Zet de sleutelschakelaar in de stand 'Automatisch' (linksom).
 10. Stel vervolgens met de draaiknop de gewenste neveltijd in. Er wordt ongeveer 1 liter vloeistof per half uur verneveld. Neem altijd 15 minuten extra verneveltijd, zodat je zeker bent dat al het middel wordt verneveld. 
 11. Controleer of er niemand in de te behandelen ruimte is en informeer werknemers dat er gewasbeschermingsmiddelen verneveld gaan worden. Zorg ervoor dat niemand de te behandelen ruimte meer kan betreden. 
 12. Druk dan op start. De Enbar LVM begint nu met voorventileren en loopt het programma door. Gedurende het voorventileren knippert de lamp in de startknop. 
 13. Als de neveltijd is afgelopen, start de Enbar automatisch met naspoelen en naventileren. De naspoelcyclus duurt 10 minuten. 
 14. De drukschakelaar schakelt vervolgens vanzelf de compressor uit. 
 15. Laat de ruimte na de behandeling nog enkele uren goed doorluchten.
Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM moet vullen en starten.

De installatie stoppen

 1. Betreed de ruimte pas als de Enbar klaar is met nevelen en naventileren en de ruimte goed is doorgelucht. 
 2. Draag bij het stoppen van de installatie de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 3. Zet de sleutelschakelaar op de centrale kast op '0' (OFF). 
 4. Haal de stekker uit de wandcontactdoos.
 5. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig van de Enbar LVM.
 6. Vang eventuele restvloeistof op en voer dit op de juiste manier af.
 7. Maak daarna het vloeistofreservoir schoon met warm leidingwater van 40°C. Vang ook dit water weer op.
 8. Laat een laagje schoon water in het vloeistofreservoir staan. Dit voorkomt dat de leidingen uitdrogen. 
 9. Schroef het vloeistofreservoir weer op zijn plaats.
 10. Vul het naspoelreservoir met schoon water.
 11. Tap de condens uit het drukvat. Plaats een opvangbak onder de aftapkraan, draai de aftapkraan open, vang het condensaat op en draai de aftapkraan weer dicht.
 12. Behandel het opgevangen condensaat als chemisch afval; dit bevat namelijk olie.
Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM kunt stoppen.

Starten na noodstop of spanningsonderbreking

Wanneer de voedingsspanning wordt onderbroken, hervat de Enbar LVM niet automatisch het programma. Voer in dit geval de volgende stappen uit:
 1. Achterhaal de oorzaak van de spanningsonderbreking of noodstop en verhelp zo mogelijk de oorzaak. 
 2. Druk de startknop in. De Enbar zal nu 5 minuten voorventileren en daarna het programma hervatten.

Hoe onderhoud je een Enbar LVM?

Voorkomen is beter dan genezen. Door regelmatig onderhoud te laten plegen aan de machine, voorkom je storingen. Daarom is het van belang om de volgende acties regelmatig te controleren / uit te voeren.
 1. Schoonmaken na gebruik
 2. Schroef het vloeistofreservoir van de unit.
 3. Vang eventuele restvloeistof op en voer dit op de juiste manier af.
 4. Maak daarna het vloeistofreservoir schoon met leidingwater van 40°C. Vang ook dit water weer op.
 5. Laat een laagje water in het vloeistofreservoir staan, dit voorkomt het uitdrogen van leidingen. 
 6. Plaats het vloeistofreservoir terug op de unit. 
 7. Maak de unit en de compressor schoon. Gebruik hiervoor een niet-bijtend (huishoudelijk) schoonmaakmiddel.
 8. Controleer de Enbar op lekkages en slijtage van slangen en kabels.
 9. Controleer de afschermingen en/of roosters van de Enbar. 
 10. Controleer koppelingen, bouten en moeren.

Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM schoonmaakt.

Onderhoud aan de compressor

Condens aftappen
 1. Tap het drukvat na ieder gebruik af.
 2. Plaats een opvangbakje onder de aftapkraan. 
 3. Draai de aftapkraan open. 
 4. Vang het condensaat op. Omdat dit olie bevat, dien je het te behandelen als chemisch afval.
Oliepijl controleren
 1. Controleer het oliepeil van de compressor. Het niveau moet tussen de rode punt op het oliepeilglas en de onderkant van het oliepeilglas staan. De rode punt is het maximum niveau. 
 2. Vul de olie bij wanneer dit nodig is. Gebruik alleen Zuigercompressor olie 5ltr.
Olie bijvullen en verversen
 1. Ververs de olie na iedere 500 bedrijfsuren of eens per half jaar.
 2. Draai de olievulplug uit het carter.
 3. Plaats een opvangbak onder de olieaftapplug.
 4. Draai de olieaftapplug los en vang de olie op. Je dient dit te behandelen als chemisch afval. 
 5. Maak de olieaftapplug schoon.
 6. Draai de olieaftapplug terug in de carter. 
 7. Vul de carter met olie door de vulopening. Het maximum niveau is de rode punt op het oliepeilglas; het minimum niveau is de onderkant van het oliepeilglas. 
 8. Draai de olievulplug weer in het carter.

Luchtfilters

 1. Na 5 keer gebruiken van de Enbar dienen de luchtfilters schoongemaakt te worden. 
 2. Maak de behuizing van de luchtfilters open door het deksel los te draaien (bajonetsluiting).
 3. Blaas de filters door met perslucht. Let op: hierbij kunnen restjes middel uit de filters vrijkomen. 
 4. Plaats de luchtfilters terug.
 5. Bij ernstige vervuiling dienen de luchtfilters vervangen te worden.

Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen treft wanneer je onderhoud uitvoert aan de Enbar LVM:
 • Draag bij het werken aan de Enbar LVM altijd de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Ontkoppel altijd de voeding.
 • Sluit de kogelkraan van de luchttoevoer.

Gebruik

Naast goed onderhoud is het ook belangrijk dat je de Enbar LVM op de juiste manier gebruikt. Denk aan het op de juiste manier starten, vullen en stoppen van de installatie. Klik hier voor de gebruikershandleiding.

Hoe los je storingen op bij een Enbar LVM?

Het kan voorkomen dat een Enbar LVM een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing of het probleem oplost, zodat werknemers vervolgens weer op een veilige manier kunnen werken met de Enbar LVM. Daarom hebben we de veelvoorkomende storingen met de daarbij behorende oplossing voor je op een rij gezet: 

Compressor start niet

Mogelijke oorzaak: geen spanning.
Oplossing: controleer of de stekker in de wandcontactdoos zit en controleer of de spanning aanwezig is door de unit kort te laten nevelen.

Mogelijke oorzaak: compressor is al op druk.
Oplossing: controleer de stand van de manometer op de tank. De uitschakeldruk is ca. 8,5 bar.

Mogelijke oorzaak: drukschakelaar is niet ingeschakeld.
Oplossing: draai de knop van de drukschakkelaar eerst op 'O' en dan op 'I'. 

Mogelijke oorzaak: motorbeveiliging is uitgeschakeld door overbelasting, faseongelijkheid of kortsluiting.
Oplossing: controleer de stand van de motorbeveiligingsschakelaar en waarschuw de leverancier. 

Mogelijke oorzaak: defecte zekering in de voeding.
Oplossing: controleer de zekering van de groep waar de Enbar op aangesloten is. 

Compressor loopt langzaam aan

Mogelijke oorzaak: ontlastklep werkt niet goed.
Oplossing: waarschuw de leverancier. 

Ventilator(en) draaien niet

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de centrale kast.
Oplossing: haal de stekker uit de wandcontactdoos. Vervang de zekeringen. Wanneer deze weer doorbranden: waarschuw de leverancier. 

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de kast op de unit.
Oplossing: haal de stekker uit de wandcontactdoor. Vervang de zekeringen volgens de bijlage. Wanneer deze weer doorbranden: waarschuw de leverancier. 

Unit nevelt niet, maar blaast wel lucht

Mogelijke oorzaak: geen vloeistof, het aanzuigpijpje is verstopt of afgebroken.
Oplossing: haal de slang van het pijpje af en spoel het pijpje door of vervang het. 

Mogelijke oorzaak: vloeistofbegrenzer is verstopt.
Oplossing: maak dit onderdeel met slangen en al los en vervang deze.

Mogelijke oorzaak: nozzle is verstopt.
Oplossing: demonteer de nozzle voorzichtig en maak de onderdelen schoon. Niet aan vijlen of schuren!

Mogelijke oorzaak: nozzle pakking lekt.
Oplossing: demonteer de nozzle en vervang de pakking.

Mogelijke oorzaak: zuigfilter is verstopt.
Oplossing: demonteer het filter en spoel het schoon.

Mogelijke oorzaak: zuigfilter afdichting lekt.
Oplossing: demonteer het filter en vervang de afdichting. 

Unit nevelt niet en blaas ook geen lucht

Mogelijke oorzaak: magneetventiel is defect.
Oplossing: waarschuw de leverancier.

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de schakelkast.
Oplossing: haal eerst de stekker uit de wandcontactdoos en controleer of er een zekering defect is. Is dit het geval, waarschuw dan de leverancier.

Mogelijke oorzaak: luchtkraan op de tank is dicht.
Oplossing: controleer de stand van de luchtkraan. 

Mogelijke oorzaak: instelknop van het drukregelventiel staat dicht.
Oplossing: draai tijdens het nevelen aan deze knop totdat de manometer van het regelventiel op 6 bar staat.

Andere storingen of problemen

Vertoont de Enbar LVM andere storingen of problemen, raadpleeg dan de dealer. Let op: zorg altijd dat de vloeistofreservoirs van de Enbar LVM geleegd en schoongespoeld zijn voordat je het apparaat ter reparatie aanbiedt!
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Frank Schoenmakers neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Tips voor het gebruik, onderhoud en storingen van een Enbar LVM

De Enbar LVM (Laag Volume Mist) is een ruimtebehandelingsapparaat voor het vernevelen van gewasbeschermingsmiddelen. Voor de veiligheid van iedereen is het van belang te weten hoe je de Enbar LVM gebruikt, onderhoudt en hoe je storingen oplost.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Frank Schoenmakers
Frank Schoenmakers
Productspecialist Mechanisatie | 18 oktober 2021 | 5 min. lezen
Deel dit artikel

Enbar LVM
Onderwerpen in dit artikel

Hoe gebruik je een Enbar LVM?

In gebruik nemen
 1. Plaats de Enbar LVM op een vlakke en stabiele ondergrond.
 2. Zet de Enbar in de lengterichting van het hoofdpad, zodat de luchtstroom over het hoofdpad gaat en niet tegen het gewas aan komt. 
 3. Blokkeer de wielen met de blokkeerinrichting. 
 4. Zorgt dat het gewas droog is.
 5. Controleer of de aftapkraan onder de tank van de compressor gesloten is en draai deze eventueel dicht. 
 6. Sluit de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 7. Sluit de Enbar LVM aan op een wandcontactdoos met randaarde die is afgezekerd op 16 A, in combinatie met een aardlekbeveiliging van 30 mA. 
 8. Open de kogelkraan tussen de buffertank en de drukregelaar. 
 9. Wacht tot de manometer op de buffertank 8 bar aanwijst. 
 10. Draai aan de knop van de drukregelaar tot de manometer op de drukregelaar op 6 bar staat. 
 11. Laat de Enbar LVM daarna voorventileren.
Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM in gebruik neemt. 

Voorventileren

Het voorventileren met behulp van de ventilator van de Enbar LVM gebeurt automatisch als de Enbar gestart wordt. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten, deze tijd is instelbaar met de draaischakelaar.
 1. Sluit de luchtramen en deuren naar buiten. 
 2. Zet eventuele hulpventilator(en) in de te behandelen teeltruimte aan. 
 3. Laat de hulpventilator(en) minimaal een half uur voor het nevelen draaien.
 4. Laat de hulpventilator(en) tijdens en tot 15 minuten na het nevelen draaien.  

Vullen en starten van de Enbar LVM

 1. Trek de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
 2. Test dan de nozzle met schoon water.
 3. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig onder de Enbar vandaan.
 4. Maak de spuitvloeistof klaar en vul het vloeistofreservoir met behulp van een zeef.
 5. Plaats het vloeistofreservoir terug en draai het goed aan.
 6. Vul het naspoelreservoir met behulp van een trechter met water. 
 7. Check of de noodknop ontgrendeld is. 
 8. Stel met de draaiknop de gewenste voorventilatietijd in. De minimale voorventilatietijd is 5 minuten. 
 9. Zet de sleutelschakelaar in de stand 'Automatisch' (linksom).
 10. Stel vervolgens met de draaiknop de gewenste neveltijd in. Er wordt ongeveer 1 liter vloeistof per half uur verneveld. Neem altijd 15 minuten extra verneveltijd, zodat je zeker bent dat al het middel wordt verneveld. 
 11. Controleer of er niemand in de te behandelen ruimte is en informeer werknemers dat er gewasbeschermingsmiddelen verneveld gaan worden. Zorg ervoor dat niemand de te behandelen ruimte meer kan betreden. 
 12. Druk dan op start. De Enbar LVM begint nu met voorventileren en loopt het programma door. Gedurende het voorventileren knippert de lamp in de startknop. 
 13. Als de neveltijd is afgelopen, start de Enbar automatisch met naspoelen en naventileren. De naspoelcyclus duurt 10 minuten. 
 14. De drukschakelaar schakelt vervolgens vanzelf de compressor uit. 
 15. Laat de ruimte na de behandeling nog enkele uren goed doorluchten.
Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM moet vullen en starten.

De installatie stoppen

 1. Betreed de ruimte pas als de Enbar klaar is met nevelen en naventileren en de ruimte goed is doorgelucht. 
 2. Draag bij het stoppen van de installatie de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 3. Zet de sleutelschakelaar op de centrale kast op '0' (OFF). 
 4. Haal de stekker uit de wandcontactdoos.
 5. Schroef het vloeistofreservoir voorzichtig van de Enbar LVM.
 6. Vang eventuele restvloeistof op en voer dit op de juiste manier af.
 7. Maak daarna het vloeistofreservoir schoon met warm leidingwater van 40°C. Vang ook dit water weer op.
 8. Laat een laagje schoon water in het vloeistofreservoir staan. Dit voorkomt dat de leidingen uitdrogen. 
 9. Schroef het vloeistofreservoir weer op zijn plaats.
 10. Vul het naspoelreservoir met schoon water.
 11. Tap de condens uit het drukvat. Plaats een opvangbak onder de aftapkraan, draai de aftapkraan open, vang het condensaat op en draai de aftapkraan weer dicht.
 12. Behandel het opgevangen condensaat als chemisch afval; dit bevat namelijk olie.

Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM kunt stoppen.

Starten na noodstop of spanningsonderbreking

Wanneer de voedingsspanning wordt onderbroken, hervat de Enbar LVM niet automatisch het programma. Voer in dit geval de volgende stappen uit:
 1. Achterhaal de oorzaak van de spanningsonderbreking of noodstop en verhelp zo mogelijk de oorzaak. 
 2. Druk de startknop in. De Enbar zal nu 5 minuten voorventileren en daarna het programma hervatten.

Hoe onderhoud je een Enbar LVM?

Voorkomen is beter dan genezen. Door regelmatig onderhoud te laten plegen aan de machine, voorkom je storingen. Daarom is het van belang om de volgende acties regelmatig te controleren / uit te voeren.
 1. Schoonmaken na gebruik
 2. Schroef het vloeistofreservoir van de unit.
 3. Vang eventuele restvloeistof op en voer dit op de juiste manier af.
 4. Maak daarna het vloeistofreservoir schoon met leidingwater van 40°C. Vang ook dit water weer op.
 5. Laat een laagje water in het vloeistofreservoir staan, dit voorkomt het uitdrogen van leidingen. 
 6. Plaats het vloeistofreservoir terug op de unit. 
 7. Maak de unit en de compressor schoon. Gebruik hiervoor een niet-bijtend (huishoudelijk) schoonmaakmiddel.
 8. Controleer de Enbar op lekkages en slijtage van slangen en kabels.
 9. Controleer de afschermingen en/of roosters van de Enbar. 
 10. Controleer koppelingen, bouten en moeren.

Bekijk in de bovenstaande video hoe je de Enbar LVM schoonmaakt.

Onderhoud aan de compressor

Condens aftappen
 1. Tap het drukvat na ieder gebruik af.
 2. Plaats een opvangbakje onder de aftapkraan. 
 3. Draai de aftapkraan open. 
 4. Vang het condensaat op. Omdat dit olie bevat, dien je het te behandelen als chemisch afval.
Oliepijl controleren
 1. Controleer het oliepeil van de compressor. Het niveau moet tussen de rode punt op het oliepeilglas en de onderkant van het oliepeilglas staan. De rode punt is het maximum niveau. 
 2. Vul de olie bij wanneer dit nodig is. Gebruik alleen Zuigercompressor olie 5ltr.
Olie bijvullen en verversen
 1. Ververs de olie na iedere 500 bedrijfsuren of eens per half jaar.
 2. Draai de olievulplug uit het carter.
 3. Plaats een opvangbak onder de olieaftapplug.
 4. Draai de olieaftapplug los en vang de olie op. Je dient dit te behandelen als chemisch afval. 
 5. Maak de olieaftapplug schoon.
 6. Draai de olieaftapplug terug in de carter. 
 7. Vul de carter met olie door de vulopening. Het maximum niveau is de rode punt op het oliepeilglas; het minimum niveau is de onderkant van het oliepeilglas. 
 8. Draai de olievulplug weer in het carter.

Luchtfilters

 1. Na 5 keer gebruiken van de Enbar dienen de luchtfilters schoongemaakt te worden. 
 2. Maak de behuizing van de luchtfilters open door het deksel los te draaien (bajonetsluiting).
 3. Blaas de filters door met perslucht. Let op: hierbij kunnen restjes middel uit de filters vrijkomen. 
 4. Plaats de luchtfilters terug.
 5. Bij ernstige vervuiling dienen de luchtfilters vervangen te worden.

Veiligheidsmaatregelen

Zorg dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen treft wanneer je onderhoud uitvoert aan de Enbar LVM:
 • Draag bij het werken aan de Enbar LVM altijd de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • Ontkoppel altijd de voeding.
 • Sluit de kogelkraan van de luchttoevoer.

Gebruik

Naast goed onderhoud is het ook belangrijk dat je de Enbar LVM op de juiste manier gebruikt. Denk aan het op de juiste manier starten, vullen en stoppen van de installatie. Klik hier voor de gebruikershandleiding.

Hoe los je storingen op bij een Enbar LVM?

Het kan voorkomen dat een Enbar LVM een storing vertoont, of dat er andere problemen optreden. In dat geval is het van belang dat je zo snel mogelijk actie onderneemt en de storing of het probleem oplost, zodat werknemers vervolgens weer op een veilige manier kunnen werken met de Enbar LVM. Daarom hebben we de veelvoorkomende storingen met de daarbij behorende oplossing voor je op een rij gezet: 

Compressor start niet

Mogelijke oorzaak: geen spanning.
Oplossing: controleer of de stekker in de wandcontactdoos zit en controleer of de spanning aanwezig is door de unit kort te laten nevelen.

Mogelijke oorzaak: compressor is al op druk.
Oplossing: controleer de stand van de manometer op de tank. De uitschakeldruk is ca. 8,5 bar.

Mogelijke oorzaak: drukschakelaar is niet ingeschakeld.
Oplossing: draai de knop van de drukschakkelaar eerst op 'O' en dan op 'I'. 

Mogelijke oorzaak: motorbeveiliging is uitgeschakeld door overbelasting, faseongelijkheid of kortsluiting.
Oplossing: controleer de stand van de motorbeveiligingsschakelaar en waarschuw de leverancier. 

Mogelijke oorzaak: defecte zekering in de voeding.
Oplossing: controleer de zekering van de groep waar de Enbar op aangesloten is. 

Compressor loopt langzaam aan

Mogelijke oorzaak: ontlastklep werkt niet goed.
Oplossing: waarschuw de leverancier. 

Ventilator(en) draaien niet

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de centrale kast.
Oplossing: haal de stekker uit de wandcontactdoos. Vervang de zekeringen. Wanneer deze weer doorbranden: waarschuw de leverancier. 

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de kast op de unit.
Oplossing: haal de stekker uit de wandcontactdoor. Vervang de zekeringen volgens de bijlage. Wanneer deze weer doorbranden: waarschuw de leverancier. 

Unit nevelt niet, maar blaast wel lucht

Mogelijke oorzaak: geen vloeistof, het aanzuigpijpje is verstopt of afgebroken.
Oplossing: haal de slang van het pijpje af en spoel het pijpje door of vervang het. 

Mogelijke oorzaak: vloeistofbegrenzer is verstopt.
Oplossing: maak dit onderdeel met slangen en al los en vervang deze.

Mogelijke oorzaak: nozzle is verstopt.
Oplossing: demonteer de nozzle voorzichtig en maak de onderdelen schoon. Niet aan vijlen of schuren!

Mogelijke oorzaak: nozzle pakking lekt.
Oplossing: demonteer de nozzle en vervang de pakking.

Mogelijke oorzaak: zuigfilter is verstopt.
Oplossing: demonteer het filter en spoel het schoon.

Mogelijke oorzaak: zuigfilter afdichting lekt.
Oplossing: demonteer het filter en vervang de afdichting. 

Unit nevelt niet en blaas ook geen lucht

Mogelijke oorzaak: magneetventiel is defect.
Oplossing: waarschuw de leverancier.

Mogelijke oorzaak: zekering defect in de schakelkast.
Oplossing: haal eerst de stekker uit de wandcontactdoos en controleer of er een zekering defect is. Is dit het geval, waarschuw dan de leverancier.

Mogelijke oorzaak: luchtkraan op de tank is dicht.
Oplossing: controleer de stand van de luchtkraan. 

Mogelijke oorzaak: instelknop van het drukregelventiel staat dicht.
Oplossing: draai tijdens het nevelen aan deze knop totdat de manometer van het regelventiel op 6 bar staat.

Andere storingen of problemen

Vertoont de Enbar LVM andere storingen of problemen, raadpleeg dan de dealer. Let op: zorg altijd dat de vloeistofreservoirs van de Enbar LVM geleegd en schoongespoeld zijn voordat je het apparaat ter reparatie aanbiedt!
Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Frank Schoenmakers neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Frank Schoenmakers
Ook interessant voor jou
Wat zijn de voor- en nadelen van ruimtebehandeling?
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen met behulp van verschillende technieken worden toegepast. Eén van deze technieken is ruimtebehandeling – een laag volume techniek - waarbij met behulp van een Pulsfog of een Enbar LVM het middel wordt verneveld.
Wat is het verschil tussen foggen en LVM?
Als teler kan je ervoor kiezen om een gewasbeschermingsmiddel te spuiten, maar je kan – afhankelijk van het gewas, de plaag en het middel – er ook voor kiezen om een ruimtebehandeling uit te voeren.
Hoe reinig je een spuitwagen?
Een spuitwagen reinigen heeft meerdere voordelen. Ten eerste is dit noodzakelijk zodat de wagen “ready to use” klaar staat maar ook voor het goed blijven functioneren van de spuitwagen.