Home > Kennisbank​​​​

Wat is Het Nieuwe Telen?

Het Nieuwe Telen is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en gedragsverandering van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie. Door te sturen op temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en scherming ontstaan nieuwe teelstrategieën met energiebesparing en benutting van natuurlijk licht.
Nieuwe telen
Eef Zwinkels
Productspecialist DryGair | 18 april 2019 | 4 min. lezen

Uitgangspunten van Het Nieuwe Telen

Het functioneren van de plant vormt bij Het Nieuwe Telen het uitgangspunt van de teeltstrategie. Hierbij spelen vier factoren een rol:
  • Klimaatgelijkheid: wanneer het klimaat in de kas zoveel mogelijk gelijk is, is er bij een hogere relatieve luchtvochtigheid (RV) minder risico op condensatie in het gewas en daarmee op teeltproblemen zoals het ontstaan van ziektes. Het creëren van klimaatgelijkheid kan met verschillende hulpmiddelen, waaronder ventilatoren en diffuus licht.
  • Luchtbeweging: luchtbeweging stimuleert de verdamping van het gewas, wat weer de opname van mineralen stimuleert.
  • Isolatie: warmteuitstraling van het gewas richting het koude kasdek zorgt ervoor dat de temperatuur in de bovenste gewasdelen daalt. Dit kan zorgen voor condensatie, maar ook voor onvoldoende verdamping van het gewas met gebreksverschijnselen als gevolg. Daarom is het belangrijk om op tijd de schermen te sluiten, om zo warmteuitstraling te beperken.
  • Ontvochtiging: een te vochtig klimaat leidt tot teeltproblemen. Daarom is het belangrijk om dit onder controle houden door te ontvochtigen. Dat kan door de aanvoer te verminderen en door de afvoer te verhogen.

Basisprincipes van Het Nieuwe Telen

De basisprincipes van Het Nieuwe Telen vind je in het handboek van LTO Glaskracht Nederland. Hierin valt onder andere te lezen wat de effecten van het nieuwe telen zijn op planten, welke processen er plaatsvinden in de kas en welke interactie er plaatsvindt tussen het gewas en de kas. Ook wordt er ingegaan op specifieke situaties en het toekomstperspectief en is er een stappenplan voor Het Nieuwe Telen opgenomen.
Bekijk de video om te zien hoe de DryGair units kwekerij Jac. Oudijk helpen om een gelijkmatig klimaat te creëren.  

Oplossingen voor Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen is erop gericht om met behulp van nieuwe inzichten en gedragsverandering zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken. Bepaalde oplossingen kunnen verschillende factoren binnen Het Nieuwe Telen wel ondersteunen. Zoals ventilatoren, ontvochtigingssystemen en schermoplossingen. Lees meer over DryGair units als oplossing voor luchtvochtigheid
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Eef Zwinkels neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Wat is Het Nieuwe Telen?

Het Nieuwe Telen is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en gedragsverandering van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas, met als neveneffect het besparen van energie. Door te sturen op temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en scherming ontstaan nieuwe teelstrategieën met energiebesparing en benutting van natuurlijk licht.
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Categorieën:
Eef Zwinkels
Eef Zwinkels
Productspecialist DryGair | 18 april 2019 | 4 min. lezen
Deel dit artikel
Nieuwe telen

Uitgangspunten van Het Nieuwe Telen

Het functioneren van de plant vormt bij Het Nieuwe Telen het uitgangspunt van de teeltstrategie. Hierbij spelen vier factoren een rol:
  • Klimaatgelijkheid: wanneer het klimaat in de kas zoveel mogelijk gelijk is, is er bij een hogere relatieve luchtvochtigheid (RV) minder risico op condensatie in het gewas en daarmee op teeltproblemen zoals het ontstaan van ziektes. Het creëren van klimaatgelijkheid kan met verschillende hulpmiddelen, waaronder ventilatoren en diffuus licht.
  • Luchtbeweging: luchtbeweging stimuleert de verdamping van het gewas, wat weer de opname van mineralen stimuleert.
  • Isolatie: warmteuitstraling van het gewas richting het koude kasdek zorgt ervoor dat de temperatuur in de bovenste gewasdelen daalt. Dit kan zorgen voor condensatie, maar ook voor onvoldoende verdamping van het gewas met gebreksverschijnselen als gevolg. Daarom is het belangrijk om op tijd de schermen te sluiten, om zo warmteuitstraling te beperken.
  • Ontvochtiging: een te vochtig klimaat leidt tot teeltproblemen. Daarom is het belangrijk om dit onder controle houden door te ontvochtigen. Dat kan door de aanvoer te verminderen en door de afvoer te verhogen.

Basisprincipes van Het Nieuwe Telen

De basisprincipes van Het Nieuwe Telen vind je in het handboek van LTO Glaskracht Nederland. Hierin valt onder andere te lezen wat de effecten van het nieuwe telen zijn op planten, welke processen er plaatsvinden in de kas en welke interactie er plaatsvindt tussen het gewas en de kas. Ook wordt er ingegaan op specifieke situaties en het toekomstperspectief en is er een stappenplan voor Het Nieuwe Telen opgenomen.
Bekijk de video om te zien hoe de DryGair units kwekerij Jac. Oudijk helpen om een gelijkmatig klimaat te creëren.  

Oplossingen voor Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen is erop gericht om met behulp van nieuwe inzichten en gedragsverandering zoveel mogelijk vooruitgang te kunnen boeken. Bepaalde oplossingen kunnen verschillende factoren binnen Het Nieuwe Telen wel ondersteunen. Zoals ventilatoren, ontvochtigingssystemen en schermoplossingen. Lees meer over DryGair units als oplossing voor luchtvochtigheid
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Eef Zwinkels neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Eef Zwinkels
Ook interessant voor jou
Hoe creëer je luchtbeweging in de kas?
In een moderne kas is door de goede isolatie nauwelijks meer sprake van een natuurlijke luchtbeweging. Het gevolg hiervan is dat er een verschil in groei van het gewas ontstaat.
Hoe voorkom je een te hoge luchtvochtigheid in de kas? 
Een te vochtig klimaat kan leiden tot verschillende teeltproblemen. Daarom is het belangrijk om het vochtgehalte onder controle houden door te ontvochtigen.
Hoe creëer je klimaatgelijkheid in de kas?
Klimaatgelijkheid houdt in dat er wordt gestreefd naar een situatie waarbij de temperatuur en de luchtvochtigheid op verschillende plekken in de kas zo min mogelijk verschillen vertonen.