Home > Kennisbank​​​​

Wat is een gewasbeschermingsmonitor?

Het bekende Gewasbeschermingsplan is vervangen door de Gewasbeschermingsmonitor. Vooraf hoeft dus geen gewasbeschermingsplan meer te worden opgesteld, maar er moet gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden welke daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming genomen zijn en welke middelen toegepast zijn. De registratie hiervan, wat al deels verplicht was, kan nu o.a. door middel van de Gewasbeschermingsmonitor. Via deze weg kan een teler de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming helder in beeld brengen en zo de maatregelen voor het volgende jaar beter te onderbouwen. Ook helpt het toezichthouders om naleving hiervan te controleren.
Gewasbeschermingsmonitor
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 13 juni 2023 | 4 min. lezen

Gewasbeschermingsmonitor downloaden

De gewasbeschermingsmonitor is vormvrij. Dit biedt telers de ruimte om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen waarmee veel telers werken. De leveranciers daarvan hebben de programma’s veelal aangepast aan de Gewasbeschermingsmonitor en deze zijn dan ook toegerust op deze werkwijze. Indien je gebruikmaakt van een registratie- of certificatiesysteem, check dan of onderstaande aspecten worden meegenomen in de registratie, zodat je voldoet aan de eisen van de Gewasbeschermingsmonitor. Zo ja, dan hoef je de Gewasbeschermingsmonitor zoals wij hem verstrekken niet te gebruiken - dit is slechts een voorbeeld. Je kan deze wel gebruiken om het huidige registratiesysteem aan te vullen indien nodig. 

Verplichte aspecten gewasbeschermingsmonitor

Onderstaande aspecten dienen te zijn meegenomen in de registratie:
 • Teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan.
 • Rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed.
 • Monitoring van schadelijke organismen in het gewas.
 • Gebruik van waarschuwing-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk.
 • Toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.
 • Keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009).
 • Emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken.
 • Resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen.
 • Oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

Digitaal in te vullen

Zoals eerder genoemd, is de gewasbeschermingsmonitor vormvrij. Royal Brinkman heeft een gewasbeschermingsmonitor ontwikkeld die digitaal in te vullen is. Dit voorbeeld biedt telers extra gemak. Je kan het PDF-bestand downloaden via bovenstaande button en op je computer opslaan. Zo kan je de registratie niet kwijtraken en heb je een duidelijk en compleet overzicht. 

Tip: maak gebruik van de functionaliteit 'Statistieken' om de gewasbeschermingsmonitor eenvoudig en snel in te kunnen vullen. Deze functionaliteit biedt namelijk in een oogopslag inzicht in het gebruik- en bestelbedrag in een bepaalde periode.
 
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Wat is een gewasbeschermingsmonitor? 

Het bekende Gewasbeschermingsplan is vervangen door de Gewasbeschermingsmonitor. Vooraf hoeft dus geen gewasbeschermingsplan meer te worden opgesteld, maar er moet gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden welke daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming genomen zijn en welke middelen toegepast zijn. De registratie hiervan, wat al deels verplicht was, kan nu o.a. door middel van de Gewasbeschermingsmonitor. Via deze weg kan een teler de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming helder in beeld brengen en zo de maatregelen voor het volgende jaar beter te onderbouwen. Ook helpt het toezichthouders om naleving hiervan te controleren.
Zoek in de Kennisbank
Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.
Categorieën:
Kees Kouwenhoven
Kees Kouwenhoven
Productspecialist Gewasbescherming | 13 juni 2023 | 4 min. lezen
Deel dit artikel

Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor downloaden

De gewasbeschermingsmonitor is vormvrij. Dit biedt telers de ruimte om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen waarmee veel telers werken. De leveranciers daarvan hebben de programma’s veelal aangepast aan de Gewasbeschermingsmonitor en deze zijn dan ook toegerust op deze werkwijze. Indien je gebruikmaakt van een registratie- of certificatiesysteem, check dan of onderstaande aspecten worden meegenomen in de registratie, zodat je voldoet aan de eisen van de Gewasbeschermingsmonitor. Zo ja, dan hoef je de Gewasbeschermingsmonitor zoals wij hem verstrekken niet te gebruiken - dit is slechts een voorbeeld. Je kan deze wel gebruiken om het huidige registratiesysteem aan te vullen indien nodig. 

Verplichte aspecten gewasbeschermingsmonitor

Onderstaande aspecten dienen te zijn meegenomen in de registratie:
 • Teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan.
 • Rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed.
 • Monitoring van schadelijke organismen in het gewas.
 • Gebruik van waarschuwing-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk.
 • Toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.
 • Keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009).
 • Emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken.
 • Resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen.
 • Oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

Digitaal in te vullen

Zoals eerder genoemd, is de gewasbeschermingsmonitor vormvrij. Royal Brinkman heeft een gewasbeschermingsmonitor ontwikkeld die digitaal in te vullen is. Dit voorbeeld biedt telers extra gemak. Je kan het PDF-bestand downloaden via bovenstaande button en op je computer opslaan. Zo kan je de registratie niet kwijtraken en heb je een duidelijk en compleet overzicht. 

Tip: maak gebruik van de functionaliteit 'Statistieken' om de gewasbeschermingsmonitor eenvoudig en snel in te kunnen vullen. Deze functionaliteit biedt namelijk in een oogopslag inzicht in het gebruik- en bestelbedrag in een bepaalde periode. 

Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Kees Kouwenhoven neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Kees Kouwenhoven
Ook interessant voor jou
Wat is geïntegreerde gewasbescherming?
Veel telers kiezen voor geïntegreerde gewasbescherming, waarbij een combinatie gemaakt wordt van biologie en chemische gewasbescherming. Dit gaat het ontstaan van resistenties tegen.

Welke soorten chemische gewasbescherming zijn er?
Chemische gewasbescherming wordt in geïntegreerde bestrijding vooral gebruikt ter correctie. De verschillende middelen dienen ter bestrijding van verschillende ziekten en plagen.

Opslaan en vervoeren van gewasbeschermingsmiddelen
Het op de juiste manier opslaan van gewasbeschermingsmiddelen voorkomt gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen. Daarnaast is de opslag van gewasbeschermingsmiddelen onderhevig aan wetgeving.