Welke natuurlijke vijanden zijn er?

Biologische gewasbescherming is het bestrijden van plagen in een gewas met behulp van natuurlijke vijanden (nuttige insecten) of natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Door een natuurlijke vijand in te zetten als bestrijder van het schadelijke organisme dat aanwezig is in een gewas, ontstaat er een natuurlijk evenwicht in de kas, waarbij de natuurlijke vijand de plaag bestrijdt, zodat er geen schade ontstaat aan het gewas. Natuurlijke vijanden kunnen ingezet worden ter bestrijding van verschillende plagen. Klik door voor meer informatie. Wil je meer informatie over het inzetten van natuurlijke vijanden? Neem dan contact op met een van onze gewasbeschermingsspecialisten.


Meer over aaltjes

Meer over bodemroofmijt

Meer over gaasvlieg


Meer over galmug

Meer over roofkever

Meer over roofmijtSluipwesp


Meer over roofwants
Meer over sluipwesp
Meer over zweefvlieg

Trichoderma harzianum
Meer over Beauveria bassiana

Meer over Lecanicillium lecanii

Meer over Trichoderma harzianum


Meer over Bacillus thuringiensis


Gerelateerde artikelen

- Tips voor het gebruik van natuurlijke vijanden
- Welke plagen zijn er?
- Tips voor het signaleren van plagen
- Effectieve bestuiving met hommels