Home > Kennisbank​​​​

Geslaagde proef met Orius in paprika

Kwekerij Het Westland, Naaldwijk 

- Paprikateler Thimo van Marrewijk -
"Tripsbestrijding in paprika succesvol met Orius, Montdorensis én Power Food Plus"
Van een jaar met flinke aantasting met het tomatenbronsvlekkenvirus én hoge tripsdruk… naar een teeltseizoen waarbij de tripsbestrijding goed onder controle is en er geen virus is opgetreden. Dat is in één zin de samenvatting van het resultaat van een nieuwe aanpak in de biologische gewasbescherming, hygiëne & desinfectie bij kwekerij Het Westland aan de Vlietweg in Naaldwijk. 
Onder begeleiding van Royal Brinkman ging het roer om eind 2019. Al enkele jaren kampten ze met problemen met trips en dat resulteerde in de verspreiding van het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in één kasafdeling van 2,7 ha. Het virus is te herkennen aan nerfvergeling en chlorose op blad, stengel en op de vrucht. Hele planten vallen uit en de oogstderving is groot. TSWV wordt overgebracht door volwassen tripsen, maar besmettingen kunnen zelfs heel vroeg in het jaar plaatsvinden en dan is het onwaarschijnlijk dat er dan al trips buiten de kas rondvliegt. Deze tripsen hebben de teeltwisseling dan overleefd…

"Het roer ging om"
-Thimo van Marrewijk, paprikateler Kwekerij Het Westland
Thimo van Marrewijk en Martijn Maat in de kas
Thimo van Marrewijk en Martijn Maat, specialist gewasbescherming Royal Brinkman 

Hoe kun je het virus voorkomen?

Het risico op problemen valt in te perken met maatregelen rondom de teeltwisseling en de inzet van biologische tripsbestrijders. Chris Bos, verantwoordelijk voor de teeltlocatie Vlietweg van kwekerij Het Westland: “We hadden vorig teeltseizoen op 4,2 ha puntpaprika’s één kasafdeling van 2,7 ha met een flinke TSWV aantasting. We zijn op advies van Royal Brinkman met de teeltwisseling eind 2019 gestart met reiniging van de goten en het gronddoek door middel van schuimdesinfectie met Menno ter Forte. Dit heeft de groene aanslag afgedood en heeft blijkbaar ook een effect gehad op de tripspoppen. Onder begeleiding van specialist gewasbescherming Martijn Maat van Royal Brinkman is een nieuwe aanpak voor tripsbestrijding opgestart.” De biologische bestrijding met montdorensis is bij Kwekerij Het Westland vanaf het begin opgevoerd. In plaats van één montdorensis zakje aan elke zesde plant is een strategie toegepast met een montdorensis dosering voor élke plant. Martijn Maat: “We hebben gekozen voor een potintroductie; op elke steenwolpot werd vanaf week 4 een mix van montdorensis en Power Food uitgezet middels een lepeltje (5ml). Substraat bleek de ideale habitat voor de doorontwikkeling van roofmijten en voermijten, de opbouw van de populatie verliep goed, hierdoor vonden we direct op iedere stengel roofmijten. Tot in mei 2020 hebben we geen trips gezien.” Chris Bos voegt eraan toe: “Het is prima verlopen, uiteraard is deze methode arbeidsintensiever door het uitstrooien per plant, maar de methode is aangeslagen en we hebben er veel profijt van gehad.” 
Montdorensis
Een montdorensis dosering voor élke plant.

Martijn Maat met Agrobio
De Orius proef startte in week 12.

Orius en Powerfood
Orius en Power Food zorgde voor een factor-3 versnelling van de opbouw van de totale populatie.

Orius in paprika

De roofwants Orius staat in de paprikateelt bekend als een goede bestrijder van volwassen trips. De laatste jaren was men echter bij kwekerij Het Westland niet tevreden over de populatieopbouw en het bestrijdend effect van deze Orius. Royal Brinkman kwam met het voorstel de Orius uit te testen in combinatie met nieuw Power Food Plus op de locatie Vlietweg in Naaldwijk in een late planting puntpaprika’s vanaf week 12. De leverancier Agrobío heeft hard gewerkt aan de formulering van een krachtig bijvoerdieet voor Orius; in het nieuwe Power Food Plus zijn meerdere ingrediënten gemixt. Medio maart zijn de eerste roofwantsen uitgezet en de proef werd bij Kwekerij Westland opgezet met introducties in week 12-13 met Orius én Power Food Plus en met Artemia. Chris Bos: “De Orius in paprika verstrooiden we halverwege het gewas op het paprikablad, het Power Food Plus en de Artemia werd over de kop verstrooid. Martijn Maat van Royal Brinkman deed de tellingen.”

Resultaat

Uit de tellingen in de proef bleek in de rijen waarin de combinatie van Orius én Power Food Plus was uitgezet, het aantal nimfen en adulten het hoogst. Martijn Maat: “De proef heeft uitgewezen dat we een factor 3 versnelling hebben gerealiseerd door een bijvoerdieet aan te bieden aan de roofwants Orius. Dat is een mooie versnelling van de opbouw van de totale populatie. Power Food Plus is een sterk bijvoerproduct dat helpt om Orius snel op oorlogssterkte te hebben in het gewas. Wat ook opviel was dat de montdorensis in de voerrijen met Power Food Plus veel beter was doorontwikkeld en dus ook geprofiteerd had van dit extra voedsel.”
- Martijn Maat, Royal Brinkman -
"Geen trips betekent ook geen problemen met TSWV-virus"
Verbetering
Het resultaat van de nieuwe tripsaanpak bij Kwekerij Het Westland was uitstekend het afgelopen teeltseizoen. Geen tripsproblemen betekende ook geen last van TSWV. Chris Bos: “Niet alleen de tripsaanpak is goed gegaan, op alle vlakken is de biologische bestrijding goed onder controle, ook van witte vlieg, spint en luis.”
Puntpaprika
Geschreven op 3 december 2020
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Martijn Maat neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Geslaagde proef met Orius tegen trips in paprika

Kwekerij Het Westland, Naaldwijk 

Kwekerij Het Westland
- Paprikateler Thimo van Marrewijk -
"Tripsbestrijding in paprika succesvol met Orius, Montdorensis én Power Food Plus"
Van een jaar met flinke aantasting met het tomatenbronsvlekkenvirus én hoge tripsdruk… naar een teeltseizoen waarbij de tripsbestrijding goed onder controle is en er geen virus is opgetreden. Dat is in één zin de samenvatting van het resultaat van een nieuwe aanpak in de biologische gewasbescherming, hygiëne & desinfectie bij kwekerij Het Westland aan de Vlietweg in Naaldwijk. 
Onder begeleiding van Royal Brinkman ging het roer om eind 2019. Al enkele jaren kampten ze met problemen met trips en dat resulteerde in de verspreiding van het tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) in één kasafdeling van 2,7 ha. Het virus is te herkennen aan nerfvergeling en chlorose op blad, stengel en op de vrucht. Hele planten vallen uit en de oogstderving is groot. TSWV wordt overgebracht door volwassen tripsen, maar besmettingen kunnen zelfs heel vroeg in het jaar plaatsvinden en dan is het onwaarschijnlijk dat er dan al trips buiten de kas rondvliegt. Deze tripsen hebben de teeltwisseling dan overleefd…

"Het roer ging om"
-Thimo van Marrewijk, paprikateler Kwekerij Het Westland
Thimo van Marrewijk en Martijn Maat in de kas
Thimo van Marrewijk en Martijn Maat, specialist gewasbescherming Royal Brinkman 

Hoe kun je het virus voorkomen?

Het risico op problemen valt in te perken met maatregelen rondom de teeltwisseling en de inzet van biologische tripsbestrijders. Chris Bos, verantwoordelijk voor de teeltlocatie Vlietweg van kwekerij Het Westland: “We hadden vorig teeltseizoen op 4,2 ha puntpaprika’s één kasafdeling van 2,7 ha met een flinke TSWV aantasting. We zijn op advies van Royal Brinkman met de teeltwisseling eind 2019 gestart met reiniging van de goten en het gronddoek door middel van schuimdesinfectie met Menno ter Forte. Dit heeft de groene aanslag afgedood en heeft blijkbaar ook een effect gehad op de tripspoppen. Onder begeleiding van specialist gewasbescherming Martijn Maat van Royal Brinkman is een nieuwe aanpak voor tripsbestrijding opgestart.” De biologische bestrijding met montdorensis is bij Kwekerij Het Westland vanaf het begin opgevoerd. In plaats van één montdorensis zakje aan elke zesde plant is een strategie toegepast met een montdorensis dosering voor élke plant. Martijn Maat: “We hebben gekozen voor een potintroductie; op elke steenwolpot werd vanaf week 4 een mix van montdorensis en Power Food uitgezet middels een lepeltje (5ml). Substraat bleek de ideale habitat voor de doorontwikkeling van roofmijten en voermijten, de opbouw van de populatie verliep goed, hierdoor vonden we direct op iedere stengel roofmijten. Tot in mei 2020 hebben we geen trips gezien.” Chris Bos voegt eraan toe: “Het is prima verlopen, uiteraard is deze methode arbeidsintensiever door het uitstrooien per plant, maar de methode is aangeslagen en we hebben er veel profijt van gehad.” 
Montdorensis
Een montdorensis dosering voor élke plant.

Martijn Maat met Agrobio
De Orius proef startte in week 12.

Orius en Powerfood
Orius en Power Food zorgde voor een factor-3 versnelling van de opbouw van de totale populatie.

Orius in paprika

De roofwants Orius staat in de paprikateelt bekend als een goede bestrijder van volwassen trips. De laatste jaren was men echter bij kwekerij Het Westland niet tevreden over de populatieopbouw en het bestrijdend effect van deze Orius. Royal Brinkman kwam met het voorstel de Orius uit te testen in combinatie met nieuw Power Food Plus op de locatie Vlietweg in Naaldwijk in een late planting puntpaprika’s vanaf week 12. De leverancier Agrobío heeft hard gewerkt aan de formulering van een krachtig bijvoerdieet voor Orius; in het nieuwe Power Food Plus zijn meerdere ingrediënten gemixt. Medio maart zijn de eerste roofwantsen uitgezet en de proef werd bij Kwekerij Westland opgezet met introducties in week 12-13 met Orius én Power Food Plus en met Artemia. Chris Bos: “De Orius in paprika verstrooiden we halverwege het gewas op het paprikablad, het Power Food Plus en de Artemia werd over de kop verstrooid. Martijn Maat van Royal Brinkman deed de tellingen.”

Resultaat

Uit de tellingen in de proef bleek in de rijen waarin de combinatie van Orius én Power Food Plus was uitgezet, het aantal nimfen en adulten het hoogst. Martijn Maat: “De proef heeft uitgewezen dat we een factor 3 versnelling hebben gerealiseerd door een bijvoerdieet aan te bieden aan de roofwants Orius. Dat is een mooie versnelling van de opbouw van de totale populatie. Power Food Plus is een sterk bijvoerproduct dat helpt om Orius snel op oorlogssterkte te hebben in het gewas. Wat ook opviel was dat de montdorensis in de voerrijen met Power Food Plus veel beter was doorontwikkeld en dus ook geprofiteerd had van dit extra voedsel.”
- Martijn Maat, Royal Brinkman -
"Geen trips betekent ook geen problemen met TSWV-virus"
Verbetering
Het resultaat van de nieuwe tripsaanpak bij Kwekerij Het Westland was uitstekend het afgelopen teeltseizoen. Geen tripsproblemen betekende ook geen last van TSWV. Chris Bos: “Niet alleen de tripsaanpak is goed gegaan, op alle vlakken is de biologische bestrijding goed onder controle, ook van witte vlieg, spint en luis.”
Puntpaprika
Geschreven op 3 december 2020
Contactformulier
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in en Martijn Maat neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Martijn Maat

Ook interessant voor jou
Bestpeppers over snelle populatieopbouw van Orius in Paprika
Orius roofwantsen zijn uitstekende tripsbestrijders. Ze worden daarom op grote schaal ingezet in de paprikateelt. Een punt van verbetering is de populatieopbouw in het vroege voorjaar. Met het nieuwe Power Food Plus, dat speciaal voor Orius is ontwikkeld door Royal Brinkman en het Spaanse bedrijf Agrobío, kost dat veel minder moeite.
Effectieve tripsbestrijding in Chrysant bij Kwekerijen Sensation & De Waal
Al jaren zijn we in de chrysantenteelt zoekende naar de beste methode voor de bestrijding van trips. Met de komst van de roofmijt Montdorensis en de voermijt Power Food hebben we sinds een paar jaar een goede biologische aanpak van het eerste en tweede larvestadium van trips. Met Power Food Plus bestrijden we nu ook het volwassen stadium effectief.
Orius maakt chrysantenteelt weer stapje groener en duurzamer 
Royal Brinkman adviseerde ons om ook de nieuwe AgroBío roofwants Orius Plus met Power Food Plus in te gaan zetten. Deze zou ook werken tegen de volwassen tripsen. We zijn dit voorjaar gestart met het uitstrooien van Orius Plus roofwantsen.”