Home > Kennisbank​​​​

Wat zijn de effecten van droogte op de bemesting? 

In de glastuinbouw is behoefte naar voldoende zoet water van goede kwaliteit. De hoeveelheid regen die in Nederland valt, voldoet aan deze vraag. In kustgebieden, zoals het Westland, waar veel glastuinbouw plaatsvindt, is zoet water ook nodig om verzilting in het grondwater terug te dringen. Door de klimaatverandering staan we voor nieuwe vragen en oplossingen. Wat te doen in het geval van een leeg waterbassin? Er moet worden overgeschakeld naar een andere waterbron. Maar welke? Er zijn vele mogelijkheden; onze specialist licht ze toe in dit artikel. 
Watersilo's naast een kas
Han van der Kooij
Productspecialist Meststoffen | 25 februari 2019 | 3 min. lezen

Klimaatverandering 

Tegenwoordig hebben we steeds meer te maken met extremen. Er is een grotere kans op droge voorjaren en droge zomers, terwijl ook nattere winters en hevigere buien voorkomen. Door deze extremen, is het klimaat moeilijker te voorspellen. Zo dus ook de watervoorraad. Zorg daarom altijd tijdig voor verschillende uitwijkscenario’s, als er onverhoopt moet worden overgeschakeld naar een andere waterbron, om watergift van de gewassen te kunnen garanderen.

Welke verschillende waterbronnen zijn er? 

Tijdens een extreem droge periode, kan worden geschakeld naar het gebruik van een andere waterbron. Hieronder een overzicht van mogelijke waterbronnen. 

Regenwater
Regenwater is de meest gebruikte bron van gietwater. Door het water afkomstig uit neerslag opnieuw te gebruiken (recirculeren), zal de teler minder snel last hebben van lange perioden van droogte. Echter, is hiermee het risico op een tekort niet uitgesloten, omdat na een droogteperiode van 5 weken tekorten zullen ontstaan.

Regenwater is een bron van zacht water, wat betekent dat er weinig elementen in het water te vinden zijn. Dit kan ertoe leiden dat het meststoffengift omhoog gaat. 

Kraanwater
Kraanwater kan worden gebruikt voor het watergift van de gewassen. Een risico wat het gebruik van kraanwater met zich meeneemt, is het feit dat er bicarbonaat in het water zit. Deze bicarbonaten zorgen voor een verhoogde pH van het kraanwater, wat altijd moet worden weg gezuurd, voordat het kan worden gebruikt voor watergift. 

Oppervlaktewater
Met oppervlaktewater wordt voornamelijk water uit sloten, rivieren, meren en kanalen bedoeld. Het gebruik van oppervlaktewater is goed mogelijk als alternatief in tijden van droogte. Er moet alleen rekening worden gehouden met een inconsistente samenstelling van het water en een risico op ziektedeeltjes, schimmels, bacteriën of virussen, die in het water aanwezig zijn. Ook bestaat in tijden van droogte, de kans op een stijging van het zoutgehalte (EC) in het water, ten gevolge van verdamping. 

Drainwater
Drainwater is water wat wordt opgevangen en vervolgens gecirculeerd wordt.
Drainwater kan worden hergebruikt, maar er moet wel worden opgepast met de natriumconcentratie in het water. Als het warm is, zal dit water namelijk gedeeltelijk verdampen, wat leidt tot geconcentreerder water met een hoger zoutgehalte en een hoger EC. Deze concentratie kan eventueel verlaagd worden met de Poseidon, die het natrium uit het systeem haalt, maar de rest van de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen laat zitten. De Poseidon is daarom goed geschikt voor het gebruik in een circulair systeem.

Osmosewater
Tijdens het proces van omgekeerde osmose worden de zouten uit het water gehaald.
Met zicht op een mogelijk tekort aan water, zal vanaf 2021 het gebruik van osmosewater aan banden worden gelegd. Hierdoor daalt namelijk het grondwaterpeil.
Het risico waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van osmosewater, is dat dit water zo schoon is, dat er geen elementen meer in te vinden zijn. Hierdoor zal het meststoffengift dus omhoog gaan.  

Welke waterbron kan ik het beste kiezen? 

Als er door warmte en droogte een ander soort water moet worden gebruikt, moeten hier ook de bemestingsschema’s op worden aangepast. Het zou logisch zijn om de bron te kiezen, waarvan het meeste water beschikbaar is. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de bovengenoemde nadelen of risico’s, die de verschillende bronnen hebben. Omdat elke waterbron oorspronkelijk een andere pH waarde en eigenschappen heeft, moet voor alle verschillende bronnen en apart uitwijkschema worden gemaakt. Het is belangrijk dat de teler voor elk scenario, tijdig een uitwijkschema klaar heeft liggen zodat er snel kan worden geschakeld.  

Anticiperen op droge periodes 

Droogte is niet te voorkomen, maar wel te voorspellen. Daarom heeft de Rijkswaterstaat de ‘Droogtemonitor’ ontwikkeld. Hier kan de verwachte neerslag in de gaten worden gehouden en kan indien nodig, gekozen worden voor een andere waterbron en het passende uitwijkschema.

Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Han van der Kooij neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 

Wat zijn de effecten van droogte op de bemesting? 

In de glastuinbouw is behoefte naar voldoende zoet water van goede kwaliteit. De hoeveelheid regen die in Nederland valt, voldoet aan deze vraag. In kustgebieden, zoals het Westland, waar veel glastuinbouw plaatsvindt, is zoet water ook nodig om verzilting in het grondwater terug te dringen. Door de klimaatverandering staan we voor nieuwe vragen en oplossingen. Wat te doen in het geval van een leeg waterbassin? Er moet worden overgeschakeld naar een andere waterbron. Maar welke? Er zijn vele mogelijkheden; onze specialist licht ze toe in dit artikel. 
Zoek in de Kennisbank
​​​​Vind antwoord op je vraag in onze kennisbank. 600+ artikelen, geschreven door onze specialisten.​​​​
Han van der Kooij
Han van der Kooij
Productspecialist Meststoffen | 25 februari 2019 | 3 min. lezen
Deel dit artikel
Watersilo's naast een kas

Klimaatverandering 

Tegenwoordig hebben we steeds meer te maken met extremen. Er is een grotere kans op droge voorjaren en droge zomers, terwijl ook nattere winters en hevigere buien voorkomen. Door deze extremen, is het klimaat moeilijker te voorspellen. Zo dus ook de watervoorraad. Zorg daarom altijd tijdig voor verschillende uitwijkscenario’s, als er onverhoopt moet worden overgeschakeld naar een andere waterbron, om watergift van de gewassen te kunnen garanderen.
grafiek neerslagtekort in Nederland in 2020

Welke verschillende waterbronnen zijn er? 

Tijdens een extreem droge periode, kan worden geschakeld naar het gebruik van een andere waterbron. Hieronder een overzicht van mogelijke waterbronnen. 

Regenwater
Regenwater is de meest gebruikte bron van gietwater. Door het water afkomstig uit neerslag opnieuw te gebruiken (recirculeren), zal de teler minder snel last hebben van lange perioden van droogte. Echter, is hiermee het risico op een tekort niet uitgesloten, omdat na een droogteperiode van 5 weken tekorten zullen ontstaan.

Regenwater is een bron van zacht water, wat betekent dat er weinig elementen in het water te vinden zijn. Dit kan ertoe leiden dat het meststoffengift omhoog gaat. 

Kraanwater
Kraanwater kan worden gebruikt voor het watergift van de gewassen. Een risico wat het gebruik van kraanwater met zich meeneemt, is het feit dat er bicarbonaat in het water zit. Deze bicarbonaten zorgen voor een verhoogde pH van het kraanwater, wat altijd moet worden weg gezuurd, voordat het kan worden gebruikt voor watergift. 

Oppervlaktewater
Met oppervlaktewater wordt voornamelijk water uit sloten, rivieren, meren en kanalen bedoeld. Het gebruik van oppervlaktewater is goed mogelijk als alternatief in tijden van droogte. Er moet alleen rekening worden gehouden met een inconsistente samenstelling van het water en een risico op ziektedeeltjes, schimmels, bacteriën of virussen, die in het water aanwezig zijn. Ook bestaat in tijden van droogte, de kans op een stijging van het zoutgehalte (EC) in het water, ten gevolge van verdamping. 

Drainwater
Drainwater is water wat wordt opgevangen en vervolgens gecirculeerd wordt.
Drainwater kan worden hergebruikt, maar er moet wel worden opgepast met de natriumconcentratie in het water. Als het warm is, zal dit water namelijk gedeeltelijk verdampen, wat leidt tot geconcentreerder water met een hoger zoutgehalte en een hoger EC. Deze concentratie kan eventueel verlaagd worden met de Poseidon, die het natrium uit het systeem haalt, maar de rest van de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen laat zitten. De Poseidon is daarom goed geschikt voor het gebruik in een circulair systeem.

Osmosewater
Tijdens het proces van omgekeerde osmose worden de zouten uit het water gehaald.
Met zicht op een mogelijk tekort aan water, zal vanaf 2021 het gebruik van osmosewater aan banden worden gelegd. Hierdoor daalt namelijk het grondwaterpeil.
Het risico waar rekening mee moet worden gehouden bij het gebruik van osmosewater, is dat dit water zo schoon is, dat er geen elementen meer in te vinden zijn. Hierdoor zal het meststoffengift dus omhoog gaan.  

Welke waterbron kan ik het beste kiezen? 

Als er door warmte en droogte een ander soort water moet worden gebruikt, moeten hier ook de bemestingsschema’s op worden aangepast. Het zou logisch zijn om de bron te kiezen, waarvan het meeste water beschikbaar is. Maar er moet ook rekening worden gehouden met de bovengenoemde nadelen of risico’s, die de verschillende bronnen hebben. Omdat elke waterbron oorspronkelijk een andere pH waarde en eigenschappen heeft, moet voor alle verschillende bronnen en apart uitwijkschema worden gemaakt. Het is belangrijk dat de teler voor elk scenario, tijdig een uitwijkschema klaar heeft liggen zodat er snel kan worden geschakeld.  

Anticiperen op droge periodes 

Droogte is niet te voorkomen, maar wel te voorspellen. Daarom heeft de Rijkswaterstaat de ‘Droogtemonitor’ ontwikkeld. Hier kan de verwachte neerslag in de gaten worden gehouden en kan indien nodig, gekozen worden voor een andere waterbron en het passende uitwijkschema.

Gerelateerde producten
Contactformulier
Staat je antwoord er niet bij? Vul het contactformulier in en Han van der Kooij neemt contact met je op. Op werkdagen zelfs binnen 24 uur. 
Han van der Kooij
Ook interessant voor jou
De droogte te lijf met AquaGro L
Door het veranderende klimaat, hebben we tegenwoordig steeds meer te maken met warme, zonnige en droge zomers, wat kan leiden tot watertekorten met alle gevolgen van dien. 
Wat zijn de voordelen van geblende meststoffen?
Bij geblende meststoffen worden verschillende vaste meststoffen door een meststoffenproducent met elkaar gemengd op basis van de wensen van een teler. Op deze manier ontstaat een op maat gemaakte mix.
Hoe maak je mestbakken klaar?
Het klaarmaken van mestbakken vereist veel aandacht. Bij het verkeerd klaarmaken van een mestbak kunnen namelijk problemen ontstaan. In dit artikel vind je een stappenplan voor het aanmaken van de A- of de B-bak.